Manuell håndtering og differanse på fakturaen

Dette betyr at en eller flere av deres poser hadde avvik og/eller mangler.

Vennligst se tellekvitteringen for spesifikasjon og/eller oversikt over feilkoder i veiledningen under.

Last ned skjema