Hva er kvitteringsliste for verditransportkunder

Kvitteringsliste brukes kun av kunder som har verditransport fra Loomis.

Den skal være ferdig utfylt når Loomis kommer til avtalt henting. Når Loomis har tømt safen og tatt med oppgjørsposene deres skal en ny liste benyttes.

Brukt liste arkiveres hos kunde. Det er kundens ansvar å påse at deponeringsskuff låses og nøkkel oppbevares utilgjengelig for uvedkommende etter stengetid.

Last ned skjema