Veiledning: Bestillingshistorikk

Alle bestillinger som sendes til Loomis blir automatisk lagret i kundeportalen. Du kan til enhver tid hente ut ordrebekreftelser fra Kundeportalen for både veksel- og rekvisitabestillinger. Når du har logget inn i kundeportalen, trykk på Ordre – velg så Ordrehistorikk fra menyen som kommer frem.

Du får da opp tilsvarende bilde:

Bestillingshistorikk

Gjør som følger:

  1. Velg det du ønsker innsyn i ved å fylle ut ett eller flere av søkefeltene. For eksempel ved å søke på kundenummeret. Alle feltene kan benyttes – du fyller ut de søkefeltene som er relevante for deg. For flere søkefelt, trykk på ett av forstørrelsesglassene i hvert søkefelt.
  2. Tidsrom: Velg registrert fra-dato i pop-up kalenderen, og utvid tidslinjen Antall dager. Det er kun mulig å ta ut oversikt for 92 dager per søk.
  3. Søk: Ved å trykke på Søk-knappen. Du får da frem en liste over alle registrerte og behandlede bestillinger, hvis det eksisterer noen innenfor valgte søkekriterier
  4. Rapport: Ønsker du å ta ut informasjonen i XML-fil, velg Generer rapport. Den laster da ned en rapport som kan hentes ut under Rapporter-fanen øverst til høyre.

Ønsker du å hente ut ordrebekreftelsen kan du trykke på den bestillingen du ønsker bekreftelse på.

Ønsker du å sjekke opp en spesifikk ordre, taster du inn ordrereferansen i feltet Referanse.

Ønsker du å redigere feltene som viser i søkeresultatet kan du fjerne de ved å trykke på krysset til høyre for hvert felt. Ved å bla helt til høyre kan du legge til andre felter ved å trykke på plusstegnet og velge fra menyen som dukker opp.

Last ned skjema