Skadde sedler

Loomis forholder seg til retningslinjene fra Norges Bank: Skadde sedler som er avrevet eller klippet, erstattes etter følgende regler:

  • Mer enn 55 % av seddelen i behold: erstattes med pålydende verdi
  • 50 – 55 % av seddelen i behold: erstattes med halv pålydende verdi
  • Under 50 % av seddelen i behold: erstattes ikke

Erstatning for en skadd seddel som består av flere deler ytes bare hvis delene påviselig stammer fra samme seddel.