Prisregulering 2024

Loomis Norge AS varsler herved om prisjustering på våre tjenester gjeldende fra 01.01.2024.

Årsaken skyldes økning i diesel- og energipriser og inflasjonen i samfunnet generelt.

Ta kontakt med oss om noe er uklart. Vi ser frem imot et fortsatt godt samarbeid.