Prisregulering 2023

Loomis regulerer sine priser med virkning fra og med 1 februar 2023. Årsaken skyldes svært høye diesel- og energipriser og den ekstremt høye inflasjonen i samfunnet generelt.