Levere i nattsafe

Loomis har nattsafer spredt over hele Norge. Når dere legger oppgjørsposer i nattsafen må dere sørge for å kun legge én pose i skuffen om gangen for å unngå at poser kiler seg fast.

Husk at nattsafeposen ikke skal inneholde mer enn 25.000 kr totalt eller mer enn 50 kr i mynt for å unngå tilleggsgebyrer. Dersom en oppgjørspose inneholder for mye mynt, risikerer dere at posen sprekker på vei ned sjakten eller i verste fall ødelegger deler av nattsafen.

Låse opp nattsafen

Etter at avtalen deres er registrert hos oss, sender vi ut en velkomstmail hvor det står mer informasjon om hvordan dere låser opp nattsafeskuffen. Det finnes tre ulike typer låser på nattsafene våre:

Kodelås

Dersom dere har valgt en nattsafe med kodelås, vil koden til nattsafen stå i velkomstmailen.

Skanner

Har dere valgt en nattsafe med strekkode-skanner, skanner dere rett og slett strekkoden på oppgjørsposen.

Nøkkellås

Har dere valgt en nattsafe med nøkkellås, vil denne enten leveres av nærmeste transportavdeling, eller sendes per post.