Kvitteringsliste for verditransportkunder (inntil 7 poser)

Dere kan laste ned kvitteringsliste (tidligere deponeringsblokk) under.
Denne skrives ut og legges på/ved safen.

I denne listen kan dere føre opp inntil 7 poser. Dersom dere leverer flere eller færre poser mellom hver gang Loomis tømmer safen deres, kan dere finne andre kvitteringslister her:

Kvitteringsliste for inntil 5 oppgjørsposer

Kvitteringsliste for inntil 25 oppgjørsposer

Last ned skjema