Kundekontroll

I Loomis forholder foretar vi en kundekontroll ved oppstart av nye kunder. Kundekontroll er identifikasjon av kunder og bekreftelse av kundens identitet.

For å gjennomføre kundekontrollen, må følgende opplysninger innhentes:

 • Fullt navn eller foretaksnavn
 • Fødselsnummer eller organisasjonsnummer
 • Fast adresse og der hvor virksomheten faktisk drives fra
 • Reelle rettighetshavere, altså personer som eier eller kontrollerer over 25% av bedriften

Identiteten til den som handler på vegne av foretaket skal bekreftes. Det skal også dokumenteres at vedkommende er berettiget til å representere kunden.I de fleste tilfeller signeres avtaler med BankID i Loomis, som er godtatt bekreftelse av identitet. I de tilfeller hvor dette ikke er mulig må rett kopi av gyldig legitimasjon fremlegges.

Legitimasjon som tilfredsstiller lovkravene:

 • Gyldig pass eller annet godkjent reisedokument
 • Norsk bankkort
 • Førerkort – original eller duplikat (Ikke førerkort av eldre dato «grønt førerkort»)
 • Forsvarsdepartementets ID-kort
 • Postens ID-kort utstedt etter 1.oktober 1994
 • Nasjonale ID-kort utstedt innenfor EØS-området
 • BankID

Kopier av fremlagte legitimasjonsdokumenter skal være påført «rett kopi bekreftes» dato for kontrollen, og signatur til den personen som har foretatt kontroll av legitimasjon mot kunde.

Med bekreftet kopi menes at legitimasjonsdokumentet er attestert av:

 • Politi
 • Kommunale- og statlige etater
 • Signering med BankID
 • Finansinstitusjoner
 • Verdipapirforetak
 • Forvaltningsselskaper
 • Eiendomsmeglere
 • Revisorer
 • Regnskapsførere og advokater.