Justering av våre driftsrutiner fra 1. desember 2023

Kjære Kunde,

Med bakgrunn i markedsutviklingen, og vårt ønske om å tilby kostnadseffektive tjenester, har vi tatt den vanskelige beslutningen om å legge ned våre tellesentraler i Stavanger og Trondheim med virkning fra og med 1 desember 2023.


Markedet er i kontinuerlig utvikling, og det er et nødvendig strategisk grep at vi nå konsoliderer våre ressurser. Vi ønsker å opprettholde tjenesteleveransene, samtidig som prisene våre skal være konkurransedyktige.


Vi vil gjøre vårt beste for at du som kunde skal merke så lite som mulig til endringen. Vårt dedikerte team vil jobbe for at overgangen til nye rutiner skal bli mest mulig friksjonsfri og for å sikre minimal forstyrrelse av de pågående tjenesteleveranser.


Vi vil gjerne samtidig uttrykke vår takk for din tillit til våre tjenester. Vi ser frem til et fortsatt godt samarbeid.


Har du spørsmål, ta gjerne kontakt med din kontaktperson for avtalen.

Med vennlig hilsen Loomis