Glemt å registrere et oppgjør

Om vi får inn oppgjørsposer som ikke er registrert hos kunde, utfører vi undersøkelser for å identifisere posens rettmessige eier.

I noen tilfeller vil dere måtte sende over en form for dokumentasjon på at posen faktisk tilhører dere. Dette kan være en kopi av "poseslippen", altså den delen av posen med strekkode og posenummer på som dere skal rive av posen og beholde. Poseslippen er deres dokumentasjon på at dere eier posen.

Eventuelt vil vi be dere oppgi posenummeret på oppgjørsposen dere har sendt inn, dersom dere ikke har tatt vare på poseslippen.

Når posens rettmessige eier er identifisert, krediterer det beløpet som vi har mottatt i posen, men posen vil da håndteres manuelt og kan derfor ta litt lengre tid. Det vil forekomme en feilkode for dette.