Fullmaktskort 2022

Fullmaktskortet er utstyrt med eget nummer for hvert kort, og er gyldig for et år om gangen. For 2022 er kortene grønne, og gyldighetsåret er skrevet på forsiden av kortet.

For å se hvordan fullmaktskort og legitimasjonskortene våre skal se ut, trykk på "Last ned skjema" under teksten.

I henhold til Loomis “Særskilte vilkår” for verditransport og NS 8434, skal Loomis personale vise gyldig legitimasjon samt fullmaktskort. Dette som et bevis for at transportørene kan motta verdier. Fullmakt til å motta verdier for transport dokumenteres gjennom visning av fullmaktskort og gyldig legitimasjon fra Loomis. Fullmaktskortet skal bæres synlig ved alle verditransporter.

Loomis har i gjeldende “Særskilte vilkår” for verditransport og NS 8434, fraskrevet seg ethvert ansvar for skade eller tap av verdier, som forårsakes av at kunden utleverer verdier for transport til andre enn de(n) Loomis medarbeider(e) som har vist sin fullmakt i.h.t ovenstående. Maksimal verdi pr. kolli er NOK 1 million.

Fullmaktskortet er utstyrt med eget nummer for hvert kort, og er gyldig for et år om gangen. For 2022 er kortene grønne, og gyldighetsåret er skrevet på forsiden av kortet.

Legitimasjonskortet skal inneholde bilde av vekteren, samt informasjon om tjenestenummer (føres opp på kvitteringen). På forsiden av kortet står hvilken måned og år (f.eks. 03/2016 ) legitimasjonen er gyldig til. For at sikkerheten skal opprettholdes, er det viktig at de som utleverer verdier, er innforstått med Loomis fullmaktssystem. Vi ber derfor om at berørt personell får tilgang til denne informasjonen.

Last ned skjema