Flere avdelinger

Dersom deres bedrift har flere enn én avdeling, må det opprettes egne avtaler for hver enkelt avdeling i firmaet.