Endring av kontaktinformasjon

For å endre kontaktinformasjonen dere har registrert hos oss, ta kontakt med oss. Si gjerne ifra om dere vil fjerne, legge til eller endre kontaktinformasjonen dere sender inn, så vi er sikre på at endringen blir utført riktig.

→ Kontakt oss

Innebærer endringen også nye tilganger til Loomis Kundeportal og Loomis Cash Manager, fyller dere i tillegg ut skjemaet under og sender det til oss.

Last ned skjema