Differanse i oppgjør

En differanse i en oppgjørspose, betyr rett og slett at posen inneholdt mindre eller mer kontanter enn det som var oppgitt. Differanser skyldes at det enten ble regnet ut feil da oppgjørsposen ble registrert, eller at posen ikke ble registrert i det hele tatt før den ble sendt inn til Loomis.

I tellekvitteringen kan dere se eventuelle differanser, med en forklaring på hvorfor det oppstod en differanse.

Eksempel:
500 ved plussdifferanser
-500 ved minusdifferanser

Dersom posen ikke er registrert i kundeportal eller app, vil posens totalinnhold være oppført som en plussdifferanse. Dette skyldes at vi ikke har mottatt et forventet beløp fra kunden - forventet beløp blir da kroner 0.

Vi anbefaler alle våre kunder å registrere oppgjørene sine i appen vår Loomis Cash Manager for å minimere feil i poser.