Bestille strekkodeetiketter

I dag trykkes strekkoden direkte på nattsafebilaget så strekkodeetiketten er ikke lenger nødvendig.