Koronaviruset

Loomis følger utviklingen av Koronaviruset og vi forholder oss til oppdatert informasjon fra Folkehelseinstituttet.

Loomis har ukentlig statusmøter i ledergruppen og daglig vurderinger av situasjonen.
Loomis har utarbeidet risikovurderinger nasjonalt og for hver avdeling med konkrete tiltak for å redusere risiko.
Våre beredskapsplaner med risiko- og sårbarhetsanalyser er oppdatert og tiltak iverksettes fortløpende ved behov.
Ansatte er informert om viktigheten av håndvask og bruk av hånddesinfeksjon.
Ansatte skal følge de til enhver tid gjeldende reiseanbefalinger fra myndighetene. Eventuell retur fra områder definert som smitteområder skal varsles til leder og karantene iverksettes i henhold til myndigheters anbefalinger.
Reiserestriksjoner er innført på alle forretningsreiser som ikke er kritiske inntil videre.
Hvordan er risikoen for spredning av koronaviruset ved bruk av kontanter?
Som det største integrerte kontantdistribusjonsnettverket i Norge - med 10 avdelingskontorer, 420+ ansatte og 100+ kjøretøyer - er vi stolte av å kunne tilby kontanthåndteringsprodukter og tjenester til finansinstitusjoner og kommersielle / detaljhandelsbedrifter over hele landet.
Kontakt
+47 21 52 52 00
cross-circle
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram